آزمایشگاه بهینه‌سازی سیستم‌ها

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی : عبدالله آراسته  

زمینه‌های تحقیقاتی:

طراحی میز کار

- بالانس خط مونتاژ

- مطالعه حرکت در کار

- نقش بکارگیری قید و بست در کارهای صنعتی

- آزمایش های تعیین ضریب عملکرد در زمان سنجی

- زمان‌سنجی از طریق روش‌های Stop watch, MTM, MOST

- زمان‌سنجی به روش نمونه‌گیری از کار و آزمایش منحنی یادگیری

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال:

کارشناسی ارشد: 

دکتری:

 دستاوردها:

   دستگاه‌ها :

 - صندلی مونتاژ

- کرونومتر زمان‌سنجی

- قطعات کوچک صنعتی برای مونتاژ ساده

- آچار بوکس بادی

- مجموعه کامل مته، آچار، پیچ، مهره

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران:

کلیه خدمات مرتبط با ارزیابی کار و زمان سنجی، بالانس خط تولید

 

  اطلاعات تماس:

 TEL: 01135501815- 09112277427

E-mail: arasteh@nit.ac.ir