آزمایشگاه ژئوتکنیک

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: دکتر مهدی آشتیانی

 زمینه‌های تحقیقاتی:

- بهسازی خاک

- ژئوتکنیک زیست محیطی

- مهندسی ژئوتکنیک لرزه‌ای

- مدلسازی فیزیکی بیرون‌کشیدگی ژئوگرید و نیل

- مدلسازی فیزیکی پی‌های سطحی، گروه شمع و رادیه-شمع

- مدلسازی فیزیکی انرژی شمع‌ها

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال:

PhD: 4 MSc: 6

 دستاوردها:

 Energy-based evaluation of liquefaction of fiber-reinforced sand using cyclic triaxial testing – Soil Dynamics and Earthquake Engineering – 2017

 Stabilization of Clayey Soil using Lignosulfonate – Transportation Geotechnics – 2017

 Physical modeling of behaviors of cast-in-place concrete piled raft compared to free-standing pile group in sand – Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering  2018

دستگاه‌ها :

مجموعه الک، هیدرومتری، حدود اتربرگ، GS، وزن مخصوص در محل، دانسیته حداقل و حداکثر، تک محوری، CBR ، برش مستقیم ، تحکیم، نفوذپذیری، سه محوری استاتیکی، سه‌محوری سیکلیک، برش مستقیم بزرگ مقیاس، دستگاه بیرون‌کشیدگی بزرگ مقیاس، جعبه مدلسازی فیزیکی، پکیج مدلسازی فیزیکی شمع حرارتی دیتالاگر، لودسل، جابجایی‌سنج، ترموکوپل، مقاومت فشاری تک محوره، نسبت باربری کالیفرنیا (cbr) آزمایش نفوذ پذیری، آزمایش تحکیم، دستگاه آزمایش برش مستقیم

 

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران :-

در اختیار قراردادن دستگاه‌های مذکور جهت انجام تحقیقات

اطلاعات تماس:

01135501564و 01135501563

m.ashtiani@nit.ac.ir mehdi.ashtiani@gmail.com