آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی محیط زیست

سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیدمرتضی حسینی

زمینه های تحقیقاتی:

تصفیه پساب، تولید داروهای گیاهی، تولید سموم گیاهی، تولید سورفاکتانتهای گیاهی و بیولوژیکی، ایجاد میدان الکتریکی غیریکنواخت جهت انعقاد ماده

تعداد دانشجویان فعال:

کارشناسی ارشد:10

دکتری: 3

دستاوردها:

چاپ چندین مقاله ISI

 

دستگاه ها:

آلتراسونیک پرابدار، شیکر انوباتور، اسپکتروفتومتر، هود بیولوژیکی، روتاری، آون، حمام آب، اتوکلاو

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران:

-  ساخت انواع امولسیونها- نانوامولسیون

- کپسوله کردن عصاره گیاهان دارویی

- تولید سموم کشاورزی از گیاهان دارویی به صورت نانو امولسیون

اطلاعات تماس:

09113120630

m.hosseini@nit.ac.ir