آزمایشگاه تحقیقاتی نانوبیوتکنولوژی

سرپرست آزمایشگاه: پرفسور جهانشاهی

زمینه های تحقیقاتی:

- ساخت غشاهای جانوس آبگریز – آبدوست به منظور مطالعه پدیده گرفتگی در نمک زدایی آب های حاوی ترکیبات نفتی در فرایند تقطیر غشایی

- ساخت غشاهای نانوساختار لایه میانی چارچوب آلی – کووالانسی و بررسی عملکرد و نمک زدایی آن در فرایند اسمز مستقیم 

- تصفیه پساب کارخانه ساخت غشای فوق آبدوست/فوق روغن گریز و کنترل ساختار سطحی جهت جداسازی روغن و آب

- ساخت و ارزیابی عملکرد غشای ضد میکروبی زیست پایه با عامل آنتی باکتریال گیاهی جهتتصفیه پساب لبنی

- تصفیه ترکیب شیرابه زباله و فاضلاب شهری با استفاده از فرایند انعقاد الکتروشیمایی و اکسیداسیون پیشرفته

- ساخت و اصلاح غشای اسمز مستقیم آنتی باکتریال گرافنی نانوساختار به منظور نمک زدایی آب دریا

- تهیه نانوالیاف پلیمری حاوی نانوذرات مس به روش الکتروریسی با هدف تولید زخم پوش جهت ترمیم زخم

- ساخت و ارزیابی عملکرد غشای الکتروترمال در فرایند تقطیر غشایی

 تولید نانو الیاف پلیمری حاوی نیتروگلیسیرین به روش الکترواسپین 

تعداددانشجویان فعال:

دستاوردها:

1- پروژه بنیاد ملی نخبگان طرح احمدی روشن دوره هفتم. با عنوان "ساخت سامانه جدا کننده مخلوط های نفتی با استفاده از غشاهای مشبک فلزی" در طرح احمدی روشن با هم افزایی بین دانشجو، استاد، صنعت و دانشگاه تجربه فعالیت بین رشته ای در هسته های نخبگانی و همکاری با دانشجویان مستعد از رشته ها و دانشگاه های مختلف صورت می گیرد.

2- شرکت در نمایشگاه هشتمین کنفرانس ملی انرژی پاک

دستگاه ها:

- ساخت ستاپ آزمایشگاهی "آب شیرین کن تقطیر غشایی الکتروترمال خورشیدی"

-کانورتر- تبدیل کننده AC به DC  ساخت

- محفظه UV

خدمات قابل ارائه پژوهشگران:

 1- آنالیز میکروسکوپ نیروی اتمی 1-1- توپوگرافی سطحی 1-2- سایز نانوذرات

2- آنالیز گرمایی روبشی تفاضلی (DSC) 1-2- آنتالپی 2-2- نقطه ذوب، نقطه جوش

اطلاعات تماس:

0135501661