مهندسی عمران

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: دکتر دهستانی

 زمینه‌های تحقیقاتی:

1- بررسی قابلیت ساخت ملات پرینت سه بعدی

2- تست اندرکنش بین لایه¬های پرینت شده در بتن پرینت سه بعدی

3- توانایی اندازه¬گیری میزان ترمیم ترک در بتن خودتراکم

4- توانایی اندازه¬گیری میزان جذب آب پلیمرهای فوق جاذب برای استفاده در بتن خودترمیم

5- آنالیز ریزساختار انواع مصالح سیمانی

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال :

PhD: 7 MSc: 4

 دستاوردها:

1- تولید بتن فوق شکل¬پذیر با مقاومت بیش از MPa 90 

- تولید کامپوزیت سیمانی مناسب برای پرینت سه بعدی

3- تولید بتن سازگار با محیط زیست با استفاده از مواد بازیافتی

دستگاه‌ها :

- جک بتن شکن

- جک کشش و خمش ملات

- تعیین سرعت امواج صوت

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران: 

1- ساخت انواع ملات سیمانی و انجام آزمون های مخرب و غیر مخرب

2- ساخت انواع بتن و انجام آزمون¬های مخرب و غیر مخرب 

3- آنالیز میکرو ساختار و تعیین علت خرابی و دوام سازه¬های بتنی

اطلاعات تماس:

 6113 313 0911

dehestani@nit.ac.ir