آزمایشگاه تحقیقاتی علوم اعصاب

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: حسین مهری دهنوی

 

چند مورد از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی: 

- نروساینس

- نروفیزیک

- فیزیک نظری

- علوم دان

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال:

کارشناسی ارشد:1

دکتری:

 

 دستاوردها:

 

 

human exposure to aerosol from indoor gas stove cooking and the resulting …., indoor air, 32(2022)e12983 -

the impact of … , neuro toxicology , 74(2019) 149 -

resting-state brain network …, brain connectivity 11(2021) -

 

دستگاه‌ها :

- دستگاه ای.ای.جی 32 کاناله، برند: ساینس بیم science beam

- دستگاه ای.ای.جی 24 کاناله، برند: برین مستر brain master

- یخچال فریزر

- هیتر و همزن مغناطیسی 

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران:

نوار مغز کمی (quantitative elctroencephalography)

اطلاعات تماس:

01135501728

mehri@nit.ac.ir