آزمایشکاه روسازی و راه

سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی: سعید حسامی

زمینه‌های تحقیقاتی:

مطالعات مرتبط با رفتار شگست بتن

تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعال :

کارشناسی ارشد:3

دکتری:1

دستاوردها:

بررسی رفتار شکست بتن با مواد افزودنی مختلف از قبیل: استفاده از سوپر جاذب پلیمری ، انواع الیاف ها، مواد ضایعاتی و .....

دستگاه‌ها:

- تعیین کننده درجه نرمی قیر

- جک پیشرفته

- چکش مارشال

- خمش یونیورسال

- کوره

خدمات قابل ارائه به پژوهشگران :

شکست نمونه ها و تیرهای بتنی تحت هندسه و شرایط مختلف

اطلاعات تماس:

 09111241306

s.hesami@nit.ac.ir